Aloittelevan verkko-opettajan keittokirja löytyy Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston eNorssin kotisivuilta. Katso vasemmasta reunasta Opetus --Verkko-opetus -- Keittokirja aloittelevalle verkko-opettajalle.
http://www.enorssi.fi/opetus/verkko-opetus-1/keittokirja-aloittelevalle-verkko-opettajalle/keittokirja-aloittelevalle-verkko-opettajalle
Keittokirjasta löytyy vihjeitä myös kokeneelle verkko-opettajalle.

Kenguru on opetushallituksen tvt-taitojen täydennyskoulutusmateriaali. Sen materiaali koostuu neljästä eri osiosta: tietotekniset taidot, mediataidot, tiedonhankintataidot ja oppimisprosessin suunnittelu ja toimintamalleja –osio. Materiaali on tehty hyödynnettäväksi myös oppilaiden kanssa.
www.edu.fi/kenguru

OpeTuubi on Opetushallituksen kouluille teettämä sivusto, jossa on selkeitä ja yksityiskohtaisia opastusvideoita kuvan ja äänen käsittelyn työkaluista. Niiden avulla voit opetella vaiheittain seuraavien ohjelmien käyttöä: TeacherTube, Podcast/Audacity, Photo Story, Windows Movie Maker
www.edu.fi/opetuubi

Videoneuvotteluvälitteiseen opetukseen löydät vihjeitä Turun norssin kotisivuilta:
http://www.tnk.utu.fi/index.php?213

Tekijänoikeudet

on muistettava myös verkon opetuskäytössä. Mitä tallenteita saat näyttää oppilaille, mitä et? Tekijänoikeuksista löytyy materiaalia mm. Kengurun Media-taidot –osiossa tai esim.
**http://c-ope.blogspot.com**

Tekijänoikeuskoulutuksen pilottihankkeen sivusto:
http://www.iprinfo.com/ope-hanke

Tekijänoikeuksista myös Webinaari-sarja
KOTEK

Mistä kuvia opetukseen?

Anne Rongaksen Open someblogissa on hyviä vinkkejä, mistä löytyy vapaasti käytettäviä kuvia:
http://somelukio.blogspot.com/2011/08/mista-loytyy-vapaasti-kaytettavia-kuvia.html

Oman verkkokurssin suunnittelussa auttavat myös opetushallituksen vuonna 2006 tekemät verkko-oppimateriaalin laatukriteerit: http://www.oph.fi/julkaisut/2006/verkko-oppimateriaalin_laatukriteerit.pdf

Oppimisympäristöistä löytyy hyvä OPH:n sivusto täältä: http://www.oppiminen.fi/


Sulautuvasta opetuksesta on julkaistu ladattavaa materiaalia Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

**Sosiaalinen media oppimisen tukena** on opetushallituksen tuottama opas, johon on koottu tietoja ja vinkkejä oppimisympäristönhankkeitten vetäjille ja kaikille uusia oppimisen muotoja hakeville. Esittelyyn on valikoitu opetus-, ohjaus- ja oppimiskäyttöön soveltuvia sosiaalisen median verkkopalveluita ja ohjelmia. Lisäksi oppaasta löytyy tietoa tekijänoikeuksista, tietoturvasta, netiketistä ja lähdekriittisyydestä sekä verkostoitumisesta ja sen eduista. Oppaan tekijä on Anne Rongas.


OPH:n sivusto: http://www.edu.fi/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa
"Tähän esitykseen on koottu tietoa, pohdintaa, lainsäädäntöä ja opastusta, joka liittyy erilaisten Internet-palveluiden ja erityisesti sosiaalisen median palveluiden opetuskäyttöön. Kokonaisuuden ensimmäisessä luvussa annetaan muutama yksinkertainen, ohjaava neuvo. Tekstin loppuosa valottaa perusteita ja avaa ongelmia ja näkökulmia syvemmin.
Tekstin on kirjoittanut Elias Aarnio, ja sitä ovat kommentoineet monet näiden asioiden parissa työskentelevät henkilöt."


Virtukampus-hanke http://virtukampus.fi esittelee blogimuotoisessa työpajasarjassaan sosiaalisen median menetelmiä, joita voi hyödyntää opetuksessa: http://tyopajat.wordpress.com
"Sosiaalisen median työpajasarjassa esitellään verkkotyökaluja ja ympäristöjä, joita voi hyödyntää opetuksessa. Työpajojen materiaalit kootaan tähän blogiin, ja materiaaleja päivitetään jatkuvasti. Tämä oppimateriaali toimii myös itseopiskelumateriaalina sosiaalisen median menetelmistä ja käytöstä opetuksen ja oppimisen tukena."

vinkkiverkko_ning.jpgVinkkiverkko kokoaa yhteen opettajia, opiskelijoita ja muita koulumaailman uusista tuulista kiinnostuneita. Ning-palvelussa toimiva Vinkkiverkko tarjoaa valtakunnallisen foorumin kohdata kollegoita aine- ja teemaryhmissä ja kehitellä yhdessä kiinnostavia ratkaisuja oppimisen edistämiseen. http://vinkkiverkko.ning.com/

Anne Rongas piti norssilaisille keväällä 2009 etäluennon sosiaalisesta mediasta. Luennon kalvot ovat tässä:
Jari Sjölund kertoi 4.3. etäteknologian mahdollisuuksista: Etäteknologian mahdollisuuksia-Jari_Sjölund.pdf

Tässä mielenkiintoinen englantilaisen Tom Barretin blogi, jossa pohditaan mm. smartboardin käyttöä opetuksessa. Sieltä voit löytää muitakin hyviä ideoita.
http://tbarrett.edublogs.org/2009/01/26/100-interesting-ways/

Kotkan aikuislukiolla on Pedanetissä monipuoliset sivut verkko-opettajan tueksi. Kotkan aikuislukio

Yhteistyöalustoja verkossa:
  • etherpad : EtherPad is the only web-based word processor that allows people to work together in really real-time.
  • scriblink: a free digital whiteboard that users can share online in real-time. Sorta like pen and paper, minus the dead trees, plastic, and the inconvenience of being at the same place at the same time.

Documentary Heaven is a free site that has organized more than 1600 documentary films found across the Internet. Through Documentary Heaven
can find documentaries covering all kinds of topics in science, history,politics, business, and many more categories. The videos are sourced
from a variety of services including, but not limited to, YouTube.
http://documentaryheaven.com/

Kotimainen wiki: purot.net