Tietotekniikan opetuskäyttö ja monisteet

johtaa myös siihen, että oppilaille jaettavat monisteniput voi ja kannattaakin korvata jollakin muulla tavalla. Näille sivuille keräämme erilaisia kokeiltuja ideoita monisteettomaan opetukseen.


IDEA:
Tavoitteenamme oli toteuttaa IB-lukion 2. vuosikurssin saksankielen kulttuurikurssi lähestulkoon kokonaan ilman A4-saastetta. Varsin haasteelliseksi toteutuksen teki se, ettei kurssilla käytetty oppikirjoja vaan opetusmateriaali täytyi valmistaa jokaista oppituntia varten jollakin muulla tavalla. Päätimme hyödyntää opetuksessa Normaalikoulun tarjoamat tekniset opetusvälineet kaikin mahdollisin tavoin ja nähdä hieman enemmän vaivaa teknisten laitteiden opettelemiseen.

TOTEUTUS:
Avain asemaan nousi luokkahuoneen interaktiivinen esitystaulu eli SmartBoard, meille tuttavallisemmin ”Smartti”, jonka avulla pystyimme toteuttamaan osan oppitunneista kokonaan ilman tulosteita ja monisteita. SmartBoardin ja Notebook-ohjelman käyttöä harjoittelimme yksin kotona ja kävimme parhaita ideoita yhdessä läpi. Perehdytimme myös oppiaineemme muut harjoittelijat interaktiivisen taulun käyttämisen saloihin ja toivoimme näin myös heidän pystyvän vähentämään paperisaastetta opetuksessaan.

Oppilaiden kotitehtävien keräämisen paperiversioina pystyimme välttämään Internetin avulla. Käytimme apunamme netin sosiaalista verkostosivustoa Ningiä, johon oppilaat kirjoittivat omia tekstejään blogeina tai vastasivat opettajan aloittamiin keskusteluihin.

Kokonaan ilman tulosteita emme voineet elää. Koska kurssilla ei käytetty oppikirjoja, jouduimme tulostamaan tärkeimpien aiheiden sanastoa oppilaille. Tässäkin pyrimme kuitenkin säästeliäisyyteen ja yritimme mahduttaa yhdelle A4:lle mahdollisimman paljon asiaa. Parhaimmissa tapauksissa pystyimme jakamaan yhdestä paperista sanaston kahdelle tai kolmelle ihmiselle, jolloin oppilaiden vähäisestä määrästä johtuen, tarvitsimme tunnille vain 4-5 A4-paperia. Paperin käyttöä pystyimme vähentämään myös tekemällä kaikki sanakokeet SmartBoardille tai PowerPointille. Oppilaat saivat jokainen yhden konseptin, jolle kaikki kurssin sanarit tehtiin.

Lisäksi oppilaat tekivät itsenäisen projektityön kurssin aikana. Oppilaat toki saivat palauttaa projektityön esittelyn jälkeen myös paperiversiona, mutta opettaja toivoi saavansa joko power-point- tai dok-version. Lopputuloksena opettaja saikin ainoastaan yhden paperiversion ja kaikki muut sähköpostitse liitteenä.

TULOS:
Mielestämme pystyimme huolellisen suunnittelun avulla vähentämään monisteiden ja tulosteiden käyttöä opetuksessamme todella paljon. Uusien paperittomien opetuskeinojen keksiminen oli myös mielenkiintoista ja erittäin hyödyllistä, sillä pääsimme perehtymään perusteellisemmin muun muassa SmartBoardin käyttöön. Ehkäpä myös ohjaajamme sai tunneiltamme lisää vinkkejä omaan opetukseen ;)

Saksan opetusharjoittelijat:
Katariina Mattila-Palo, Liisa Taimen, Jenni Värtö